نمایش دادن همه 6 نتیجه

ساب ووفر 15 اینچ گراندزیرو Ground Zero GZNW 38SPL-D2

ساب ووفر 15 اینچی گراندزیرو آلمان

با توان 3500 وات آر ام اس  سری جدید ناکلیر

Ground Zero GZNW 38SPL-D2

ساب ووفر 15 اینچ گراندزیرو Ground Zero GZNW 38SPL-D1

ساب ووفر 15 اینچی گراندزیرو آلمان

Ground Zero GZNW 38SPL-D1

سری جدید ناکلیر با توان 3500 وان آر ام اس

ساب ووفر 15 اینچ گراندزیرو Ground Zero GZNW 15SPL-Xflex

ساب ووفر 15 اینچ گراندزیرو آلمان

با توان 3000 وات آر آم اس

Ground Zero GZNW 15SPL-Xflex

سری ناکلیر

ساب ووفر 15 اینچ گراندزیرو Ground Zero GZNW 38NEO-SPL

ساب ووفر 15 اینچی گراندزیرو آلمان

Ground Zero GZNW 38NEO-SPL

2500 وات آر ام اس با موتور نئودیمیوم

ساب ووفر گرندزیرو Ground Zero GZPW 15XXmax

ساب ووفر 15 اینچ گراندزیرو آلمان با توان 6000 وات آر ام اس سری جدید ایکس مکس